Voor jou

Wat is HSP/hoog-sensitiviteit ?

De HSP, wat we weten.

HSP staat voor High Sensitive Person. Het is een term die Elaine Aron op de kaart heeft gezet.

Prof. Dr. Elke van Hoof heeft ondertussen veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoog-sensitiviteit. Ook wetenschappelijk is nu aangetoond dat er in de hersenen iets anders waar te nemen is dan bij iemand die niet hoog-sensitief  is. Het enige essentiële kenmerk wat uit haar wetenschappelijk onderzoek naar boven komt, is het ontbreken van het zintuiglijk filter, waardoor het diepere doordenken ontstaat. Aldus de wetenschappelijke visie van Elke van Hoof.

Waar Elaine Aron spreekt over de aard, ‘je bent HSP’,  heeft Elke van Hoof het over HSP als zijnde een karaktertrek. Temperament.  Het zegt niets over je persoonlijkheid. ‘Je bent het niet, je hebt het.’ In haar boek Hoog sensitief, wat je moet weten, deelt zij haar wetenschappelijke visie op de HSP.

Beiden geven aan dat je ermee geboren wordt.

De HSP, hoe ik het zie. 

Wanneer ik spreek over de HSP, heb ik het over iemands aard. Over iemand met empathie. Over een persoonlijkheid. De HSP die vanuit liefde en vertrouwen in de wereld staat. Maar ook bedoel ik met de HSP, de oude ziel. De geëvolueerde ziel. Het menselijk individu wat met het volledig zielsbewustzijn op de wereld komt en met het volledig zielsbewustzijn de wereld weer verlaat. De oude ziel waar veel geweten in de ziel aanwezig is. Geweten, wat opnieuw geweten wil worden.  De HSP heeft veel tijd en ruimte nodig om alles wat bij hem binnenkomt te verwerken. De HSP die moeite heeft zich aan te kunnen passen aan de maatschappij.  De HSP die zich eigenlijk nergens echt ‘thuis’ voelt. Nergens echt gezien en gehoord wordt.

De HSP die het zintuiglijk filter mist, wat ik zie als gevolg van de evolutie van de mens en wat noodzakelijk is om de staat van het volledig zielsbewustzijn te kunnen bereiken.  Het diepere doordenken wat als vanzelf gebeurt, vanuit het zelf gebeurt, omdat het systeem in hem het geweten wil hebben.

De empathische persoonlijkheid die mooie waarden en normen kent.  Het is het menselijk individu wat zich herkend in de moraalridder, de wereldverbeteraar. De mens die het lot van de hele wereld denkt te kunnen dragen.  De HSP die zich volledig heeft geïdentificeerd met wij hij in essentie is. De HSP die denkt dat iedereen is zoals hij is. De HSP die zich ‘vergelijkt ‘ met de mens in de buitenwereld. Met de norm. De HSP die zijn bevestiging en erkenning zoekt bij de norm. De norm, de jonge (re) ziel, die een hele andere belevingswereld heeft, dan de HSP. De norm die zijn belevingswereld nooit zal begrijpen.

Het niet gezien, gehoord worden in zijn belevingswereld door de mens in het systeem thuis en in het systeem van de mensheid, in zijn belevingswereld, maakt dat de HSP veel overlevingsmechanismen ontwikkeld heeft om zich wel gezien en gehoord te voelen. De HSP draagt veel collectief trauma én persoonlijke trauma’s met zich mee en kent veel overlevingsmechanismen, die hem de illusie geven dat hij wel gezien, gehoord en erkend wordt. Collectief en persoonlijk.

Het zijn de overlevingsstrategieën, die zich tegen hem keren. Overlevingsstrategieën die ineens niet meer blijken te werken. Waar hij lasten van krijgt. Last krijgt in contact met zijn medemens.

Enkele veel voorkomende kenmerken/symptomen waar veel HSP’s zich in herkennen, die in de hulpverlening terechtkomen, zijn: 

 • een groot moreel geweten
 • handelt vanuit liefde en vertrouwen
 • een groot verlangen naar de onvoorwaardelijke liefde
 • grote minderwaardigheidsgevoelens
 • ervaart een groot gevoel van eenzaamheid
 • ervaart lasten van de mens in zijn omgeving
 • vindt het moeilijk om om zijn tijd en ruimte te vragen
 • vindt het moeilijk om zijn plek op aarde in te nemen
 • lijdt aan het helperssyndroom ( ongevraagd goedbedoeld advies )
 • herkent zich in co-dependency
 • herkent zich in parentificatie ( je bent de ouder van je ouder )
 • geen ruimte in kunnen nemen
 • gevoelig voor woorden
 • gevoelig voor non-verbaal gedrag
 • vindt het moeilijk om gezonde grenzen te stellen
 • sterke behoefte aan harmonie en vrede
 • zichzelf verliezen in relatie tot de ander
 • please-gedrag ( alles om de ander gelukkig te maken )
 • alle kanten kunnen zien en de eigen kant als laatste, of niet
 • last van zelfveroordeling
 • vaak last van schuld- en schaamtegevoelens
 • ‘voelen’ wat de ander nodig heeft, maar niet kunnen ‘voelen’ wat de eigen behoeftes zijn
 • bang om de ander te kwetsen door nee te zeggen
 • kan niet tegen onrechtvaardigheid
 • wil ‘oprechte’ verbinding van hart tot hart
 • ‘verdrinken’ vaak in de details, waardoor ze het overzicht verliezen
 • het graag voor iedereen goed willen doen

Wanneer je denkt dat je hoog-sensitief bent, kan je de HSP 3-in-1 test doen.

Instituut Eszenzz heeft deze HSP-3 -in- 1 test ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de algemene test van Elaine Aron. De grondlegger van de term HSP. Waar Elaine Aron het alleen heeft over de nadelen van HSP, wordt hier ook gekeken naar de voordelen van hoog-sensitiviteit. Verschillende psychologen en therapeuten hebben vanuit verschillende visies en disciplines hun aandeel geleverd in het verfijnen van de inhoud van de test.  De test is uitvoerig getest in de praktijk met veel cliënten.

De test is géén wetenschappelijke test.

Vanuit verschillende hoeken wordt er kritisch gekeken naar een zelftest. Toch heb ik ervoor gekozen om hem wel op mijn website te plaatsen, omdat het je enigszins een idee kan geven of je van nature een empathisch vermogen hebt en in hoeverre je de ‘lasten’ én de ‘lusten’ hiervan ervaart.

 

Herstellen van narcistisch misbruik

Wat is narcisme ? 

Narcisme, de narcistische persoonlijkheidsstoornis, wordt in de DSM, het classificatie-systeem in de psychiatrie, beschreven als  de mens met een gebrek aan empathie. De narcistische persoonlijkheidsstoornis valt onder  pathologie. Een ziekte van de geest. een ziekte in de psyche.

Er is veel overlap tussen de Narcistische persoonlijkheidsstoornis en de psychopaat. Waar de psychopaat letterlijk iemand van het leven berooft, doet de Narcistische persoonlijkheidsstoornis dit op zielsnvieau. Hij berooft de mens van het leven in zijn ziel, van de bezieling in zijn ziel. Dit lijdt tot een zeer langzame zielendood, van de mens die slachtoffer is van de mens met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. De narcist krijgt zijn slachtoffers zover dat zij de eerste klap uitdelen. Of erger nog een moord begaan.

Deze mensen putten je op alle vlakken uit. Halen de slechtste versie van jezelf naar boven.

De narcist en de psychopaat is zich wel degelijk bewust van zijn handelen en de gevolgen hiervan op zijn medemens. Hij neemt er alleen geen verantwoordelijkheid voor. De narcist en de psychopaat handelt met een doel, hij moet zichzelf voorzien van zinvolheid via zijn medemens.

Een officiële diagnose mag alleen door een psychiater gesteld worden. Mijn visie op deze complexe stoornissen is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid. Mijn eigen ervaringen en talloze bronnen die ik heb geraadpleegd en veel ‘veldwerk’ waarbij mijn eigen persoonlijke proces noodzakelijk was om te zien hoe deze complexe stoornissen in elkaar zitten en om het grote geheel te kunnen zien.

De narcist en de psychopaat handelt vanuit angst en wantrouwen. Controle en macht. Zijn gedrag is wel sadistisch te noemen.  Hij laat (vaak alleen aan de naasten) gedrag zien wat we kennen van het kind uit de narcistische fase. Ik wil wat ik wil, wanneer ik het wil en hoe ik het wil. Hij handelt vanuit het instinctieve kind. Vanuit het onmiddellijk bevredigd willen worden in zijn instinctieve behoefte. Het gedrag van een kind in een volwassen lichaam met de kennis van een volwassene, met desastreuze gevolgen. Voor de naasten.

Het is een persoonlijkheidsstoornis waar niet de persoon zèlf aan lijdt, maar degene die het dichtstbij staat; de partner, de ouder of het kind. Het is niet de narcist zèlf die hulp zoekt, maar de persoon die het narcistisch misbruik ondergaat en die hulp en antwoorden zoekt in zijn omgeving en de hulpverlening.  ( Narcistic Victim Syndrome)

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis functioneert vaak prima in het volwassen leven. Hij houdt zich staande vanuit ego en imago. Daarbinnen is het leeg en hij heeft die ander nódig om zijn leegte in hem op te vullen. Hij móet voorzien worden van voeding van buitenaf. Wanneer hij merkt dat hij zijn voeding verliest, zal hij steeds meer strategieën inzetten om jou aan hem te binden.

Dit doet hij onder andere door je verbaal (openlijk narcist) en non-verbaal ( verborgen narcist)  aan te spreken op jouw empathisch vermogen, je moreel geweten, je normen en waarden, je kwetsbaarhedenje integriteit en je loyaliteit.

Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij zich bewuster wordt van de leegte in hemzelf, hoe kwaadaardiger het narcisme zich ontwikkelt. Hij raakt de controle kwijt.

Signalen die op narcistisch misbruik kunnen wijzen:

 • van alles ‘voelen’ maar er niet de vinger op kunnen leggen.
 • steeds weer, na een ‘ goed gesprek’,  in verwarring achterblijven.
 • perfectionisme.
 • grote minderwaardigheidsgevoelens.
 • depressieve gevoelens
 • grenzeloos zijn
 • altijd het gevoel hebben dat je ‘op scherp staat’.
 • niet meer weten wie jij ZELF bent.
 • veel last van schuld- en schaamtegevoelens over je zelf (zelf-veroordeling)

Narcistisch misbruik zet zich bij jou vast op mentaal, psychisch,  emotioneel, fysiek en zingevingsniveau.

Onderschat de symptomen van narcistisch misbruik niet. De narcist maakt de bedrading in je hoofd ‘kapot’. Er wordt met je brein ‘gespeeld’. Het zijn niet jouw eigen overtuigingen die diep in jou geworteld zitten. Het zijn de overtuigingen van de narcist die zich ( vaak in hele korte tijd ) in jouw brein hebben vastgezet. Hoe langer je in contact bent geweest, hoe groter de schade is die hij bij je heeft aangericht, hoe langer het duurt dit te ont-wikkelen , situaties te kunnen plaatsen en te helen.

Narcisme komt volgens de laatste cijfers bij ongeveer 6 % van de mensen voor. Deze cijfers zijn gebaseerd op de narcist die terechtkomt in de hulpverlening. Helaas zijn er weinig narcisten die hulp zoeken, aan hen mankeert er immers niets.

Ik heb ondertussen veel slachtoffers van narcistisch misbruik  gezien en gehoord. Die laten hele andere cijfers zien.

Om te herstellen van narcistisch misbruik is het noodzakelijk dat je de pathologie achter narcisme en psychopathie kent, dat je weet hoe het brein van de narcist/psychopaat werkt.

Wanneer je denkt dat je met narcistisch misbruik te maken hebt, adviseer ik je de website van ‘het verdwenen zelf’  te bezoeken en het boek : ‘Herstellen van narcistische mishandeling’  en  ‘Je leven in eigen hand’ te lezen. Het geeft je inzicht in de pathologie van narcisme en psychopathie.

Ook het boek van Jan Storms: ‘Destructieve relaties op de schop ‘ geeft je vanuit de ayurvedische, spirituele benadering inzicht in psychopathie en narcisme.

De HSP en de verborgen narcist. 

Met name de HSP en de verborgen narcist blijken een extreme magnetische aantrekkingskracht op elkaar uit te oefenen. Zeer destructief voor de HSP, zeer constructief voor de verborgen narcist.

Wanneer ik spreek over de verborgen narcist heb ik het over iemand die geen moreel geweten heeft. De oude ziel. De verborgen narcist is zeer kwaad van aard. Hij vertoont een patroon gewetenloos en meedogenloos gedrag. Gedrag wat pas zichtbaar wordt, wanneer jij je emotioneel, geestelijk, financieel losmaakt van hem. Dan pas komt de ware aard naar boven.

Beiden hebben veel kennis en weten in hun ziel van het collectief bewustzijn. Zij dragen veel collectief trauma én persoonlijke trauma’s met zich mee en kennen veel (doorgegeven) verschillende overlevingsstrategieën. Beiden hebben hetzelfde verlangen naar het volledige bewustzijn. De HSP vanuit het volledig zielsbewustzijn,  de verborgen narcist vanuit het volledig niet-zielsbewustzijn.  Beiden zijn zeer intelligent. Beiden zijn ‘niet thuis’ en zoeken buiten zichzelf wat je alleen maar ín je zelf zou kunnen vinden.

Daar waar bij de HSP het vermogen heeft om het ín zichzelf te vinden, mist de (verborgen) narcist dat vermogen.

De HSP haalt zijn zinvolheid uit liefde, de verborgen narcist haalt zijn zinvolheid uit lijden. Drama. strijd.

Iemand die met een groot empathisch vermogen op de wereld komt, heeft van nature een groot weten wat goed en fout is. Hij heeft de kwaliteit om de andere kant te kunnen zien en zich in de ander in te leven. Hij heeft een groot moreel geweten. Die aangeboren kwaliteit is ook meteen je allergrootste valkuil.  Je kunt je namelijk niet voorstellen dat er mensen zijn die geen moreel geweten hebben. Hoe iemand handelt vanuit een gebrek aan empathie, een gebrek aan het geweten.

Dat is ook precies waarom het voor de HSP zo’n lastig en lang proces is voordat deze zover is om te erkennen dat hij met narcisme te maken heeft. Juist dáár zit de blinde vlek.

Waar de openlijk narcist bekend staat om zijn charme, zijn grootheidswaan, en vooral over zichzelf praat, staat de verborgen narcist bekend om zijn bescheidenheid, zijn geveinsde integriteit en loyaliteit,  zijn ( lijkend ) luisterend oor en het gevoel van medelijden wat deze bij je oproept. Waar de openlijk narcist vaak succesvol is in werk en successen in het leven heeft de verborgen narcist hier vaak in gefaald. De verborgen narcist zoekt iemand uit waar hij zich aan op kan trekken. De verborgen narcist is zeer intelligent en wil zich graag begeven in hogere sociale kringen. De verborgen narcist geeft je nog meer dan de openlijk narcist, het gevoel dat hij iets met je deelt wat hij met niemand anders deelt. De openlijk narcist is wat minder intelligent, hij laat regelmatig zijn masker vallen, hij durft er schaamtelozer voor uit te komen dat hij zichzelf het allerbelangrijkst vindt,  is daardoor ook sneller herkenbaar in je omgeving, wat helpt in jouw proces om hem los te laten.

De verborgen narcist is zich bewust van een nog grotere leegte in zichzelf dan de openlijk narcist. Het verborgen narcisme richt ongelooflijk veel schade aan. De verborgen narcist zal er alles aan doen om wat jou lief is kapot te maken. De omgeving zal het zelden herkennen en jou geloven, laat staan je hierin te steunen. Sterker nog wanneer je beseft dat je met verborgen narcisme te maken hebt, ga je ervaren dat alles, werkelijk alles een van tevoren opgezet plan is geweest. Een plan wat maakt dat je alles om je heen verliest.

Daarnaast komt juist verborgen narcisme veel voor in de spirituele wereld, precies daar waar veel HSP’s hun antwoorden zoeken.

Narcisme komt mijns inziens evenveel voor onder mannen en vrouwen. Zelf denk ik wel dat juist het verborgen narcisme meer onder vrouwen voorkomt.

Het is het volledig zielsbewustzijn wat het volledig niet-zielsbewustzijn aantrekt. Het is het trauma wat elkaar bindt.

Hoe groter je zielsbewustzijn, hoe interessanter jij bent voor de narcist. Hij heeft namelijk precies dat nodig wat er bij hem ontbreekt. Jouw volledig zielsbewustzijn, jouw kern, jouw identiteit, jouw bezieling!

De enige manier om niet meer vatbaar te zijn voor het kwaadaardig narcisme, is het helen van je trauma’s. Dat is de enige manier om in de toekomst die gelijkwaardige, respectvolle relatie met de ander aan te kunnen gaan en dat je niet meer bang hoeft te zijn dat je weer in de destructieve dynamiek met de narcist verstrikt raakt.

Zonder pijn is geen verandering mogelijk.

Ik begeleid je op mentaal/sociaal/emotioneel en zingevingsgebied.