Voor jou

Wat is HSP/hoog-sensitiviteit ?

HSP staat voor High Sensitive Person. Het is een term die Elaine Aron in 1986 op de kaart heeft gezet.

Prof. Dr. Elke van Hoof heeft ondertussen veel onderzoek gedaan naar hoog-sensitiviteit. Ook wetenschappelijk is nu aangetoond dat er in de hersenen iets anders waar te nemen is dan bij iemand die niet hoog-sensitief  is.

Maar waar Elaine Aron het heeft over over de aard, heeft Elke van Hoof het over een karaktertrek.   Het zegt niets over je persoonlijkheid. Het enige essentiële kenmerk is het ontbreken van het zintuiglijk filter, waardoor het diepere doordenken ontstaat. Aldus de wetenschappelijke visie van Elke van Hoof.

Wanneer ik spreek over de HSP, spreek ik over iemand die van nature een groot empathisch vermogen heeft, en met een volledig zielsbewustzijn op de wereld komt.  De HSP draagt veel collectief trauma én persoonlijke trauma’s met zich mee en kent veel (doorgegeven) verschillende overlevingsstrategieën. De HSP is vaak zeer intelligent. De HSP is op zoek naar de echte waarheid. Hij begrijpt vaak niets van de maskers die iedereen draagt.

Veel HSP’s zijn alert en hebben de voelhorens altijd aanstaan om niet voor verrassingen te staan. Anderen dromen juist weg en overleven de situatie door te dissociëren of weg te gaan uit hun lijf ( je bent niet thuis).

Van de kwaliteit van hoog-sensitiviteit, het grote aangeboren empathisch vermogen, hebben mensen vaak geen last; het zijn de gevolgen én de aangeleerde overlevingsstrategieën waar ze uiteindelijk problemen mee ervaren. Deze overlevingsstrategieën zijn vaak onbewust en worden door de buitenwereld zichtbaar gemaakt.  (Annek Tol, 2016).

Enkele veel voorkomende ‘kenmerken’ waar veel HSP’s zich in herkennen, die in de hulpverlening terechtkomen, zijn: 

 • een groot empathisch vermogen
 • graag de ander willen helpen
 • geen ruimte in kunnen nemen
 • geen grenzen aan kunnen geven
 • sterke behoefte aan harmonie en vrede
 • zichzelf verliezen in relatie tot de ander
 • alle kanten kunnen zien en de eigen kant als laatste
 • sterke minderwaardigheidsgevoelens
 • vaak last van schuld- en schaamtegevoelens
 • ‘voelen’ wat de ander nodig heeft, maar niet kunnen ‘voelen’ wat de eigen behoeftes zijn
 • bang om de ander te kwetsen, door nee te zeggen
 • kunnen niet tegen onrechtvaardigheid
 • wil ‘oprechte’verbinding van hart tot hart
 • ‘verdrinken’ vaak in de details, waardoor ze het overzicht kunnen verliezen
 • het graag voor iedereen goed willen doen

Wanneer je denkt dat je hoog-sensitief bent, kan je de HSP 3-in-1 test doen.

Instituut Eszenzz heeft deze HSP-3 -in- 1 test ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de algemene test van Elaine Aron. De grondlegger van de term HSP. Waar Elaine Aron het alleen heeft over de nadelen van HSP, wordt hier ook gekeken naar de voordelen van hoog-sensitiviteit. Verschillende psychologen en therapeuten hebben vanuit verschillende visies en disciplines hun aandeel geleverd in het verfijnen van de inhoud van de test.  De test is uitvoerig getest in de praktijk met veel cliënten.

De test is géén wetenschappelijke test.

Vanuit verschillende hoeken wordt er kritisch gekeken naar een zelftest. Toch heb ik ervoor gekozen om hem wel op mijn website te plaatsen, omdat het je enigszins een idee kan geven of je van nature een empathisch vermogen hebt en in hoeverre je de ‘lasten’ én de ‘lusten’ hiervan ervaart.

 

Herstellen van narcistisch misbruik

Wat is narcisme ? 

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis, pathologieNarcisme kenmerkt zich door een groot gebrek aan empathie en een laag zielsbewustzijn. De narcist heeft een gebrekkig geweten. Door met name het beperkte empathisch vermogen, zal het zelfbewustzijn zich gedurende het volwassen worden, weinig tot niet kúnnen ontwikkelen.

Psychopathie kenmerkt zich door een totale gebrek aan empathie. Gewetenloosheid. Bij de psychopaat is het onmogelijk dat het geweten ontwikkeld wordt. Wat er niet is, kan ook niet ontwikkeld worden.

De narcist / psychopaat handelt niet vanuit het zielsbewustzijn, maar hij is zich wel degelijk bewust van zijn gedrag en het effect op zijn medemens. Hij handelt met een doel en dat doel is jou te binden aan hem, zodat hij verzekerd is van voeding.

Een officiële diagnose mag alleen door een psychiater gesteld worden. Mijn visie op deze complexe stoornissen is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid. Mijn eigen ervaringen en talloze bronnen die ik heb geraadpleegd en veel ‘veldwerk’ waarbij mijn eigen persoonlijke proces noodzakelijk was om te zien hoe deze complexe stoornissen in elkaar zitten en om het grote geheel te kunnen zien.

De narcist en de psychopaat handelen vanuit angst en wantrouwen. Controle en macht. Zijn gedrag is wel sadistisch te noemen.  Hij laat (vaak alleen aan de naasten) gedrag zien wat we kennen van het kind uit de narcistische fase. Alles draait om het vervullen van zijn ego-behoeftes. Het gedrag van een kind in een volwassen lichaam met de kennis van een volwassene, met desastreuze gevolgen. Voor de naasten.

Het is een persoonlijkheidsstoornis waar niet de persoon zèlf aan lijdt, maar degene die het dichtstbij staat; de partner of het kind.  Het is niet de narcist zèlf die hulp zoekt, maar de persoon die het narcistisch misbruik ondergaat en die hulp en antwoorden zoekt in zijn omgeving en de hulpverlening. ( Narcistic Victim Syndrome)

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis functioneert vaak prima in het volwassen leven. Hij houdt zich staande vanuit ego en imago. Daarbinnen is het leeg en hij heeft die ander nódig om zijn leegte in hem op te vullen. Hij móet voorzien worden van voeding van buitenaf. Wanneer hij merkt dat hij zijn voeding verliest, zal hij steeds meer strategieën inzetten om jou aan hem te binden.

Dit doet hij onder andere door je verbaal (openlijk narcist) en non-verbaal ( verborgen narcist)  aan te spreken op jouw empathisch vermogen, je innerlijk geweten, je kwetsbaarhedenje integriteit en je loyaliteit.

Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij zich bewuster wordt van de leegte in hemzelf, hoe kwaadaardiger het narcisme zich ontwikkelt. Hij raakt de controle kwijt.

Signalen die op narcistisch misbruik kunnen wijzen:

 • van alles ‘voelen’ maar er niet de vinger op kunnen leggen.
 • steeds weer, na een ‘ goed gesprek’,  in verwarring achterblijven.
 • perfectionisme.
 • grote minderwaardigheidsgevoelens.
 • depressieve gevoelens
 • grenzeloos zijn
 • altijd het gevoel hebben dat je ‘op scherp staat’.
 • niet meer weten wie jij ZELF bent.
 • veel last van schuld- en schaamtegevoelens over je zelf (zelf-veroordeling)

Narcistisch misbruik zet zich bij jou vast op mentaal, psychisch,  emotioneel, fysiek en zingevingsniveau.

Onderschat de symptomen van narcistisch misbruik niet. De narcist maakt de bedrading in je hoofd ‘kapot’. Er wordt met je brein ‘gespeeld’. Het zijn niet jouw eigen overtuigingen die diep in jou geworteld zitten. Het zijn de overtuigingen van de narcist die zich ( vaak in hele korte tijd ) in jouw brein hebben vastgezet. Hoe langer je in contact bent geweest, hoe groter de schade is die hij bij je heeft aangericht, hoe langer het duurt dit te ont-wikkelen , situaties te kunnen plaatsen en te helen.

Narcisme komt volgens de laatste cijfers bij ongeveer 6 % van de mensen voor. Deze cijfers zijn gebaseerd op de narcist die terechtkomt in de hulpverlening. Helaas zijn er weinig narcisten die hulp zoeken, aan hen mankeert er immers niets.

Ik heb ondertussen veel slachtoffers van narcistisch misbruik  gezien en gehoord. Die laten hele andere cijfers zien.

Om te herstellen van narcistisch misbruik is het noodzakelijk dat je de pathologie achter narcisme en psychopathie kent, dat je weet hoe het brein van de narcist/psychopaat werkt.

Wanneer je denkt dat je met narcistisch misbruik te maken hebt, adviseer ik je de website van ‘het verdwenen zelf’  te bezoeken en het boek : ‘Herstellen van narcistische mishandeling’  en  ‘Je leven in eigen hand’ te lezen. Het geeft je inzicht in de pathologie van narcisme en psychopathie.

Ook het boek van Jan Storms: ‘Destructieve relaties op de schop ‘ geeft je vanuit de ayurvedische, spirituele benadering inzicht in psychopathie en narcisme.

De HSP en het verborgen narcisme. 

Met name de HSP en de verborgen narcist blijken een extreme magnetische aantrekkingskracht op elkaar uit te oefenen. Zeer destructief voor de HSP, zeer constructief voor de verborgen narcist.

Wanneer ik spreek over de verborgen narcist heb ik het over iemand die geen innerlijk weten heeft. De verborgen narcist is zeer kwaad van aard. Hij vertoont gewetenloos en meedogenloos gedrag. Gedrag wat pas zichtbaar wordt, wanneer jij je emotioneel, geestelijk, financieel losmaakt van hem. Dan pas komt de ware aard naar boven.

Beiden hebben veel kennis en weten in hun ziel van het collectief bewustzijn. Zij dragen veel collectief trauma én persoonlijke trauma’s met zich mee en kennen veel (doorgegeven) verschillende overlevingsstrategieën. Beiden hebben hetzelfde verlangen naar het volledige bewustzijn. De HSP vanuit het volledig zielsbewustzijn,  de verborgen narcist vanuit het volledig niet-zielsbewustzijn.  Beiden zijn zeer intelligent. Beiden zijn ‘niet thuis’ en zoeken buiten zichzelf wat je alleen maar ín je zelf zou kunnen vinden.

Daar waar bij de HSP het vermogen heeft om het ín zichzelf te vinden, mist de (verborgen) narcist dat vermogen.

Iemand die met een groot empathisch vermogen op de wereld komt, heeft van nature een groot weten wat goed en fout is. Hij heeft de kwaliteit om de andere kant te kunnen zien en zich in de ander in te leven. Hij heeft een groot innerlijk weten.

Die aangeboren kwaliteit is ook meteen je allergrootste valkuil.  Je kunt je namelijk niet voorstellen hoe iemand handelt vanuit een gebrekkig geweten of zelfs gewetenloos.

Dat is ook precies waarom het voor de HSP zo’n lastig en lang proces is voordat deze zover is om te erkennen dat hij met narcisme te maken heeft. Juist dáár zit de blinde vlek.

Waar de openlijk narcist bekend staat om zijn charme, zijn grootheidswaan, en vooral over zichzelf praat, staat de verborgen narcist bekend om zijn bescheidenheid, zijn geveinsde integriteit en loyaliteit,  zijn ( lijkend ) luisterend oor en het gevoel van medelijden wat deze bij je oproept. De verborgen narcist is zeer intelligent en wil zich graag begeven in hogere sociale kringen. De verborgen narcist geeft je nog meer dan de openlijk narcist, het gevoel dat hij iets met je deelt wat hij met niemand anders deelt. Het openlijk narcisme is wat minder intelligent, hij laat regelmatig zijn masker vallen, hij durft er schaamtelozer voor uit te komen dat hij zichzelf het allerbelangrijkst vindt,  is daardoor ook sneller herkenbaar in je omgeving, wat helpt in jouw proces om hem los te laten.

De verborgen narcist is zich bewust van een nog grotere leegte in zichzelf dan de openlijk narcist. Het verborgen narcisme richt ongelooflijk veel schade aan. De verborgen narcist zal er alles aandoen om wat jou lief is kapot te maken. De omgeving zal het zelden herkennen en jou geloven, laat staan je hierin te steunen. Daarnaast komt juist verborgen narcisme veel voor in de spirituele wereld, precies daar waar veel HSP’s hun antwoorden zoeken.

Narcisme komt mijns inziens evenveel voor onder mannen en vrouwen. Zelf denk ik wel dat juist het verborgen narcisme meer onder vrouwen voorkomt.

Het is het volledig zielsbewustzijn wat het volledig niet-zielsbewustzijn aantrekt. Het is het trauma wat elkaar bindt.

Hoe hoger je zielsbewustzijn, hoe interessanter jij bent voor de narcist. Hij heeft namelijk precies dat nodig wat er bij hem ontbreekt. Jouw volledig zielsbewustzijn, jouw kern, jouw identiteit!

De enige manier om niet meer vatbaar te zijn voor het kwaadaardig narcisme, is het helen van je trauma’s. Dat is de enige manier om in de toekomst die gelijkwaardige, respectvolle relatie met de ander aan te kunnen gaan en dat je niet meer bang hoeft te zijn dat je weer in de destructieve dynamiek met de narcist verstrikt raakt.

Zonder pijn is geen verandering mogelijk.

Ik begeleid je op mentaal/sociaal/emotioneel en zingevingsgebied.